Gołębie - HapLabs - preparaty dla gołębi

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Komunikat

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.06.2018

W ZAKŁADCE WYNIKI LOTÓW GOŁEBI DOROSŁYCH 2018 UMIESZCZONA ZOSTAŁA ODDZIAŁOWA LISTA KONKURSOWA Z LOTU LUDWIGSFELDE II Z DNIA 09.06.2018 I Z LOTU LUDWIGSFELDE III Z DNIA 16.06.2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA SEKCJE


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.06.2018

W ZAKŁADCE WYNIKI LOTÓW GOŁEBI DOROSŁYCH 2018 ZAMIESZCZONA ZOSTAŁA ODDZIAŁOWA LISTA KONKURSOWA Z LOTU LUDWIGSFELDE  III Z DNIA 16.06.2018R.


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.04.2018

GRAFIK KOSZOWANIA GOŁĘBI DOROSŁYCH NA LOTY 2018r.

                                             SEKCJA NR 1 SZCZYTNO

 

Lp. Miejscowość lotu Data koszowania Godzina koszowania Przyjzad kabiny czas nastawienia zegara
1. PŁOCK 28.04.2018 16:00-18:10 ----------- 18:00
2. INOWROCŁAW 05.05.2018 16:00-18:10 ----------- 18:00
3. MILICZ 12.05.2018 16:00-17:40 ----------- 17:00
4. RAWICZ 19.05.2018 16:00-17:40 ----------- 17:00
5. LUDWIGSFELDE 25.05.2018 4:00-5:20 ----------- 5:00
6. MILICZ 02.06.2018 16:00-17:40 ----------- 17:00
7. LUDWIGSFELDE 08.06.2018 4:00-5:20 ----------- 5:00
8. LUDWIGSFELDE 15.06.2018 4:00-5:20 ----------- 5:00
9. RAWICZ 23.06.2018 16:00-17:40 ----------- 17:00
10. BREMA 28.06.2018 16:30-18:10 ----------- 18:00
11. MILICZ 07.07.2018 16:00-17:40 ----------- 17:00
12. BREMA 12.07.2018 16:30-18:10 ----------- 18:00
13. LUDWIGSFELDE 20.07.2018 4:00-5:20 ----------- 5:00
14. PŁOCK 27.07.2018 16:30-18:10 ----------- 18:00

 


Regulamin

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.02.2018

                                                               ​REGULAMIN

 

                             obowiązujący w P.Z.H.G.P Oddział Szczytno w 2018r.

 

                               Loty gołębi dorosłych 2018

Miejscowość lotu  Data wkładania Data lotu punkty Max-Min Kategoria Srednia odległość
Chorzele 22.04.2018r. 22.04.2018r.    ……… ćwiczebny           40
Grudusk 25.04.2018r. 25.04.2018r.    ……... ćwiczebny           60
Płock 28.04.2018r. 29.04.2018r.     20-16        A          140
Inowrocław 05.05.2018r. 06.05.2018r.     20-16        A          200
Milicz 12.05.2018r. 13.05.2018r.     25-20        B          330
Rawicz 19.05.2018r. 20.05.2018r.     40-32       AB          350
Ludwigsfelde 25.05.2018r. 26.05.2018r.     60-48       BC          530
Milicz 02.06.2018r. 03.06.2018r.     40-32       AB          330
Ludwigsfelde 08.06.2018r. 09.06.2018r.     60-48       BC          530
Ludwigsfelde 15.06.2018r. 16.06.2018r.     60-48       BC          530
Rawicz 23.06.2018r. 24.06.2018r.     40-32       AB          350
Brema 28.06.2018r. 30.06.2018r.     80-64      CM          760
Milicz 07.07.2018r. 08.07.2018r.     40-32       A          330
Brema 12.07.2018r. 14.07.2018r.     80-64      CM          760
Ludwigsfelde 20.07.2018r. 21.07.2018r.     60-48      C          530
Płock 27.07.2018r. 28.07.2018r.     20-16      A          140

 

 

 

                                ​Loty gołębi młodych 2018

 

Miejscowość lotu Data wkładania Data lotu

Punkty Max- Min

Kategoria Srednia odległóść
      ……………. ćwiczebny  
      ……………. ćwiczebny  
Płock 18.08.2018r. 19.08.2018r.          15        A       140
Łęczyca 25.08.2018r. 26.08.2018r.          20        A       200
Poddębice 01.09.2018r. 02.09.2018r.          25        A       230
Sieradz 08.09.2018r. 09.09.2018r.          25        A       260

 

                                        Warunki współzawodnictwa

Każdy hodowca chcąc brać udział w rywalizacji składa spisy gołębi w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez zarząd oddziału w ilości:

 

Gołębie dorosłe i młode:

 

Oddział – 2 egz. (cały gołębnik) - potwierdzenie o szczepieniu

Okręg – 1 egz. (cały gołębnik)

M.P – 3 egz. do 50 sztuk (gołębie dorosłe)

M.P – 3 egz. (cały gołębnik, gołębie młode)

 

Punkty w metodzie tradycyjnej gołębi dorosłych zdobywa zmienna seria 5 pierwszych gołębi hodowcy z poszczególnych lotów zapisanych na spisie od numeru 1-50, wymienne serie obowiązują też w klasie otwartej.

 

Punkty w metodzie tradycyjnej gołębi młodych zdobywa zmienna seria 7 pierwszych gołębi hodowcy z poszczególnych lotów ( cały gołębnik).

 

Punkty w metodzie gołębi młodych na zasadach MP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 15 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa maks. 8 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 15 pierwszych, i wyłącznie tylko 15 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Również w przypadku gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych, to do mistrzostwa punkty zdobywa 15 pierwszych koszowanych. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego, gołębie seryjne należy zapisać na osobnej liście startowo-zegarowej i wpisać jako 15 pierwszych w rubryce „typowanie”, listę tę należy zszyć z listą startowo-zegarową na której są zakoszowane pozostałe gołębie.

 

W pozostałych współzawodnictwach lotowych w oddziale i okręgu zarówno gołębi dorosłych jak i młodych udział biorą wszystkie gołębie umieszczone na spisach.

 

Konkursy zdobywa 20% ogółu wysłanych na dany lot gołębi ( pod warunkiem, że wszyscy hodowcy koszujący gołębie nastawili, konstantowali w nich gołębie i otworzyli zegary w czasie określonym przez regulamin). W przypadku nie spełnienia drugiego i trzeciego warunku, gołębie nie są zaliczane do obliczania listy konkursowej.

Gołębie uzyskują w zależności od określonych wymagań dla każdej z metod rywalizacji:

- punkty za konkurs obliczane metodą „mistrzowską”

- współczynnik wydajności lotowej „coeficjent”

Powyższe zasady dotyczą gołębi starych i młodych.

 

Po spełnieniu wymagań dotyczących rywalizacji w lotach nagrodzi się:

Metoda tradycyjna – gołębie dorosłe z „50”

1 – 10 miejsca- puchar, dyplom

11 – 20 miejsca- medal, dyplom

Metoda tradycyjna – gołębie dorosłe „klasa otwarta”

1 – 3 miejsca - puchar, dyplom

Lotnik metoda tradycyjna

5 samczyków – puchar, dyplom

5 samiczek – puchar, dyplom

5 rocznych – puchar, dyplom

5 młodych – puchar, dyplom

 

O kolejności decydują konkursy, następnie punkty „ mistrzowskie” Kategoria ABCDM – pełen limit konkursów

1 – 3 miejsca - puchar, dyplom

4 – 10 miejsca - medal, dyplom

Lotnik dorosły ( bez względu na płeć) – kategorie ABCM – pełne limity konkursów

1 – 3 miejsca - puchar, dyplom

Kategorie - Roczne

4 gołębie po 4 konkursy

1 – 3 miejsca - puchar, dyplom

Metoda tradycyjna - gołębie młode

1 – 10 miejsca - puchar, dyplom

11 – 20 miejsca - medal, dyplom

Kategorie na zasadach MP – gołębie młode

1 – 3 miejsca - puchar, dyplom

Decyduje ilość punktów z 3 wybranych lotów

Super mistrzostwo

1 – 10 miejsca - puchar, dyplom

Obowiązują punkty uzyskane w rywalizacjach

- metoda tradycyjna gołębi dorosłych „50”

- metoda tradycyjna gołębi młodych

W przypadku równej punktacji o zajętej lokacie decyduje miejsce uzyskane w metodzie tradycyjnej gołębi dorosłych „50”

Z lotów krajowych nagrodzi się:

1 – 5 miejsca - dyplom

Z lotów zagranicznych nagrodzi się:

1 – 10 miejsca - dyplom

Każdy hodowca zgłasza indywidualnie wyniki do współzawodnictwa lotowego na wszystkich szczeblach organizacyjnych P.Z.H.G.P.(zgodnie z obowiązującymi regulaminami) oprócz metody tradycyjnej. Można zgłosić tylko jedną drużynę.

Rozruch zegarów tradycyjnych – gołębie dorosłe i młode

Wszystkie sekcje uruchamiają zegary według sporządzonych grafików.

Otwarcie zegarów tradycyjnych

loty gołębi dorosłych:

krajowe – godz. 18:00

400 – 700 km – godz. 20:00

loty pow. 700 km – godz. 22:00

termin zapasowy w lotach 100 – 700 km – godz. 22:00

 

loty gołębi młodych:

krajowe – godz. 16:00

termin zapasowy - godz. 20:00

Zabrania się wydruku listy zegarowej z ESK przed czasem wyznaczonym na otwarcie zegarów tradycyjnych.

 

Wszystkie sekcje otwierają zegary o tej samej godzinie !

Każda sekcja przed sezonem lotowym dokona przeglądu wszystkich zegarów oraz zabezpieczy w swoich archiwach protokół z kontrolnym odbiciem. Hodowcy konstatujący gołębie zgłaszają się do komisji zegarowej 10 minut przed czasem wyznaczonym na kontrolne przebicie.

 

Komisja lotowa może rozpocząć czynności na punkcie wkładań przy obecności co najmniej 6 hodowców uczestniczących w danym locie.

Hodowca po dostarczeniu gołębi do punktu wkładań nie może sam koszować własnych gołębi na lot, gołębie koszuje komisja lotowa. Właściciel koszowanych gołębi jest zobowiązany do nadzorowania prac komisji. Komisja lotowa, przyjmująca gołębie na lot ponosi pełną odpowiedzialność za błędy wynikłe z prac danej komisji tj.

- przyjmowanie gołębi na lot z poza spisu

- niezgodność przyporządkowanego gołębia z obrączką rodową

Jeżeli zostaną stwierdzone błędy w wyżej wymienionych punktach komisja lotowa oraz hodowca zostaną ukarani przez komisją dyscyplinarną oddziału.

Wszystkie gołębie koszowane na lot muszą być sprawdzone przez komisje lotowe bez względu na to czy dani hodowcy konstantują gołębie czy nie. Każdy gołąb koszowany na lot musi posiadać numer telefonu hodowcy. Jeżeli hodowca nie spełni tego warunku gołębie nie będą przyjmowane na lot.

 

Punkty wkładań mogą funkcjonować jeżeli:

- nastawia i otwiera zegary minimum 10 hodowców

- koszowanych na lot jest 100 gołębi ze spisu

Nie spełnienie jednego z tych warunków powoduje likwidację tego punktu do końca danego sezonu lotowego.

Wszystkie podpisy na każdym prawidłowo opieczętowanym dokumencie źródłowym składamy obowiązkowo czytelnie.

Termin weryfikacji wyników zostanie podany po zakończeniu lotów sezonu 2018 r.

 

                                                              V-ce prezes ds. organizacji lotów : Robert Tyszkowski


PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH 2018 Oddział Szczytno

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 31.01.2018

Pieczęć nagłówkowa Oddziału                                                                               Szczytno dnia 17.11.2017 r.

 

                 PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH ODDZIAŁ SZCZYTNO P.Z.H.G.P w 2018 r.

 

​Miejscowość lotu Data lotu Kategoria Rodzaj listy                             
PŁOCK 29.04.2018r.        A oddziałowa  
INOWROCŁAW 06.05.2018r.        A oddziałowa  
MILICZ 13.05.2018r.        B oddziałowa  INT
RAWICZ 20.05.2018r.        AB oddziałowa GMP-INT
LUDWIGSFELDE 26.05.2018r.        BC oddziałowa GMP-INT
MILICZ 03.06.2018r.        AB oddziałowa GMP-INT
LUDWIGSFELDE 09.06.2018r.        BC oddziałowa GMP-INT
LUDWIGSFELDE 16.06.2018r.        BC oddziałowa GMP-INT
RAWICZ 24.06.2018r.        AB oddziałowa GMP-INT
BREMA 30.06.2018r.        CM oddziałowa GMP-INT
MILICZ 08.07.2018r.         A oddziałowa GMP-INT
BREMA 14.07.2018r.        CM oddziałowa GMP-INT
LUDWIGSFELDE 21.07.2018r.        C odziałowa GMP-INT
PŁOCK 28.07.2018r.        A oddziałowa  

                                 

 

                                                            Pieczątka

 

Prezes Oddziału:                                                                 V-ce prezes ds. organizacji lotów:


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.12.2017

Zmiana do regulaminu lotowo- zegarowego

Rozdz. II pkt 2 g dodano 

      Na gołębie z obrączkami zagranicznymi wydanymi przez kraje zrzeszone w FCI hodowca oprócz karty własności ma przedłożyć komisji dokumenty świadczące o nabyciu gołębia ( gołębi) to jest -oryginalny rodowód podpisany przez hodowcę lub pisemne potwierdzenie nabycia gołębia z pieczątką klubu zagranicznego.Gołąb bez tych dokumentów nie może brać udziału w lotach.

 


ZESTAWIENIE WYNIKÓW W KATEGORIACH I NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW W SEZONIE LOTOWYM 2017 GOŁĘBI DOROSŁYCH ODDZIAŁU SZCZYTNO

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.10.2017

 

MISTRZOSTWO ODDZIAŁU SZCZYTNO KAT. A - DOROSŁE

 

Lp.

Imię i Nazwisko

 

SEKCJA

Konk.

Coef.

1

RAFAL ROCHMALSKI

 

ŚWIĘTAJNO

20

675,48

2

MARIUSZ I JAKUB KRAWCZYK

 

ŚWIĘTAJNO

20

963,31

3

KAZIMIERZ OLBRYŚ

 

RUDKA

20

1171,33

 

LOTNIK ODDZIAŁU SZCZYTNO KAT. A - DOROSŁE

 

Lp.

Imię i Nazwisko

 

SEKCJA

NR GOŁĘBIA

Płeć

Konk.

Coef.

1

MATEUSZ URBAN

 

ŚWIĘTAJNO

PL - 0246 - 15 - 1965

SAMIEC

5

10,58

2

RAFAŁ TAŃSKI

 

ŚWIĘTAJNO

PL - 0246 - 15 - 461

SAMIEC

5

54,76

 

MISTRZOSTWO ODDZIAŁU SZCZYTNO KAT. B- DOROSŁE

 

Lp.

Imię i Nazwisko

 

SEKCJA

Konk.

Coef.

1

HENRYK KOZŁOWSKI

 

ŚWIĘTAJNO

16

335,01

2

MATEUSZ URBAN

 

ŚWIĘTAJNO

16

521,85

 

LOTNIK ODDZIAŁU SZCZYTNO KAT. B - DOROSŁE

 

Lp.

Imię i Nazwisko

 

SEKCJA

NR GOŁĘBIA

Płeć

Konk.

Coef.

1

KAZIMIERZ OLBRYŚ

 

RUDKA

PL – 0246 – 14 - 2220

SAMIEC

4

52,05

2

MATEUSZ URBAN

 

ŚWIĘTAJNO

PL - 0246 - 16 - 9473

SAMICA

4

57,64

 

 

 

 

 

 

MISTRZOSTWO ODDZIAŁU SZCZYTNO KAT. C - DOROSŁE

 

Lp.

Imię i Nazwisko

 

SEKCJA

Konk.

Coef.

1

DARIUSZ KUCIŃSKI

 

RUDKA

9

141,29

2

MARIUSZ I JAKUB KRAWCZ

 

ŚWIĘTAJNO

9

232,47

3

MATEUSZ URBAN

 

ŚWIĘTAJNO

9

256,51

4

ZDZISŁAW RYBACZYK

RUDKA

 

9

284,52

5

KAZIMIERZ OLBRYŚ

 

RUDKA

9

472,06

 

LOTNIK ODDZIAŁU SZCZYTNO KAT. C - DOROSŁE

 

Lp.

Imię i Nazwisko

 

SEKCJA

NR GOŁĘBIA

Płeć

Konk.

Coef.

1

DARIUSZ KUCIŃSKI

 

RUDKA

PL - 0246 - 15 - 7827

SAMIEC

3

21,37

2

DARIUSZ KUCIŃSKI

 

RUDKA

PL - 0246 - 16 - 2789

SAMICA

3

23,80

3

STANISŁAW SKWIOT

 

WIELBARK

PL - 0246 – 15- 9979

SAMIEC

3

27,76

4

HENRYK KOZŁOWSKI

 

ŚWIĘTAJNO

PL - 0246 - 16 - 6327

SAMICA

3

32,60

 

MISTRZOSTWO ODDZIAŁU SZCZYTNO KAT. M - DOROSŁE

 

Lp.

Imię i Nazwisko

 

SEKCJA

Konk.

Coef.

1

DARIUSZ KUCIŃSKI

 

RUDKA

6

168,06

2

ZDZISLAW RYBACZYK

 

RUDKA

6

265,2

3

RYSZARD WOLICKI

 

SZCZYTNO

6

414,21

 

 

 

 

 

 

 

LOTNIK ODDZIAŁU SZCZYTNO KAT. M - DOROSŁE

 

Lp.

Imię i Nazwisko

 

SEKCJA

NR GOŁĘBIA

Płeć

Konk.

Coef.

1

RYSZARD WOLICKI

 

SZCZYTNO

PL – 0246 – 14 - 35

SAMICA

2

31,55

2

DARIUSZ KUCIŃSKI

 

RUDKA

PL – 0246 – 15 - 7856

SAMICA

2

32,84

3

ZDZISLAW RYBACZYK

 

RUDKA

PL – 0246 – 14 - 918

SAMICA

2

32,99

4

MATEUSZ URBAN

 

ŚWIĘTAJNO

PL – 0246 – 14 - 824

SAMICA

2

67,35

 

MISTRZOSTWO ODDZIAŁU SZCZYTNO KAT. ROCZNE

 

Lp.

Imię i Nazwisko

 

SEKCJA

Konk.

Coef.

1

HENRYK KOZŁOWSKI

 

ŚWIĘTAJNO

16

379,97

2

RAFAŁ ROCHMALSKI

 

ŚWIĘTAJNO

16

532,50

3

MARIUSZ I JAKUB KRAWCZYK

 

ŚWIĘTAJNO

16

701,2

4

PIOTR I ALAN SAMSEL

 

ŚWIĘTAJNO

16

855,88

 

MISTRZOSTWO ODDZIAŁU SZCZYTNO KAT. LOTNIK - DOROSŁE

 

Lp.

Imię i Nazwisko

 

NR  GOŁĘBIA

Konk.

PKT.

1

WOJCIECH KOWALCZYK

 

PL-0246-16-7506

12

495.24

2

JACEK ZDUŃCZYK

 

PL-0246-14-8235

11

476.54

3

HENRYK KOZŁOWSKI

 

PL-0246-13-7130

11

452.63

4

KUCIŃSKI DARIUSZ

 

PL-0246-15-7856

10

492.82

5

ZDZISŁAW RYBACZYK

 

PL-0246-14-918

10

476.11

 

 

 

MISTRZOSTWO ODDZIAŁU SZCZYTNO KAT. LOTNIK - DOROSŁE

 

Lp.

Imię i Nazwisko

 

NR  GOŁĘBIA

Konk.

PKT.

1

JACEK ZDUŃCZYK

 

PL-0246-14-8235

11

476.54

2

HENRYK KOZŁOWSKI

 

PL-0246-13-7130

11

452.63

3

KAZIMIERZ  JEZIORNY

 

PL-0246-14-11389

10

471.03

4

WOJCIECH KOWALCZYK

 

PL-0246-14-6506

10

458.59

5

JACEK ZDUŃCZYK

 

PL-0246-14-8324

10

452.28

 

MISTRZOSTWO ODDZIAŁU SZCZYTNO KAT. LOTNICZKA - DOROSŁE

 

Lp.

Imię i Nazwisko

 

NR  GOŁĘBIA

Konk.

PKT.

1

WOJCIECH KOWALCZYK

 

PL-0246-16-7506

12

495.24

2

KUCIŃSKI DARIUSZ

 

PL-0246-15-7856

10

492.82

3

ZDZISŁAW RYBACZYK

 

PL-0246-14-918

10

476.11

4

WALDEMAR OPOLKA

 

B-14-2312664

10

470.45

5

ZDZISŁAW RYBACZYK

 

PL-0246-14-901

10

440.52

 

 

MISTRZOSTWO ODDZIAŁU SZCZYTNO KAT.LOTNIK  ROCZNE

 

Lp.

Imię i Nazwisko

 

SEKCJA

Konk.

PKT.

1

WOJCIECH KOWALCZYK

 

SZCZYTNO

12

495.24

2

KRAWCZYK MARIUSZ-JAKUB

 

ŚWIĘTAJNO

9

411.41

3

KOZLOWSKI HENRYK

 

ŚWIĘTAJNO

9

361.39

4

SAMSEL PIOTR I ALAN

 

ŚWIĘTAJNO

8

363.32

5

MIKULSKI ROM. I WŁAD.                                            

 

RUDKA

8

283.53

 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.10.2017

W zakładce pliki do pobrania umieszczono regulamin oddziału 2017


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.04.2017

www.okregolsztyn.pzhgp-oddzial.pl ADRES STRONY INTERNETOWEJ OKRĘGU OLSZTYN ZRZESZAJĄCEJ ODDZIAŁY BISKUPIEC, NIDZICA, OSTRÓDA, SZCZYTNO.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.01.2017

W zakładce pliki do pobrania umieszczono regulamin lotów i współzawodnictwa Okręgu Olsztyn na sezon lotowy 2017


Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<